App

16 lệnh và thủ thuật hay với CMD trên Windows

 Command Prompt là trình biên dịch dòng lệnh mặc định Windows và thường được gọi là CMD. Phiên bản đầu tiên của cmd được phát triển bởi Therese Stowell cho Windows NT. Độ dài...

Setup termux để chạy tool PHP & PYTHON

 Nội Dung Halo chào tất cả mọi người dạo gần đây tool lại phát triển mạnh nên môi trường chạy tool cũng là 1 trong những yếu tố qua trọng. Là 1 mối quan...

lên đầu trang