Setup termux để chạy tool PHP & PYTHON

 Nội Dung

Halo chào tất cả mọi người dạo gần đây tool lại phát triển mạnh nên môi trường chạy tool cũng là 1 trong những yếu tố qua trọng. Là 1 mối quan hệ gắn bó với nhau không thể tách rời, nó quyết định tool bạn có hoạt động được trên mobile hay PC hay không
không linh tinh luyên thuyên nữa chúng ta đi vào vấn đề chính là Termux

Termux
đầu tiên bạn tải Termux trên Googel Play về icon nó như này 

Bạn coppy all code phía dưới dán vào  Termux

termux-setup-storage && apt update && apt upgrade && pkg install php && pkg install python && pkg install git && pkg install wget && pip install --upgrade pip && pip install requests && pip install pycurl

Tiếp theo bạn cho phép nó sử dụng bộ nhớ Đt và đợi nó load xong thì bạn chạy lệnh dưới mỗi lần vào tool
Ví dụ bạn tải tool ở thư mục download thì chạy lệnh như sau : 
  • đầu tiên đối với php :
    cd /sdcard/download && php tool.php
  • đối với python :
    cd /sdcard/download && python tool.py

tool là tên tool của bạn !!!

vậy là xong rồi, trên đây là các bước setup để bạn có thể chạy tool . chúc bạn thành công
copyright @XuanTrungFZ

Related Posts

Best Car Insurance Companies of May 2022

 Editorial Independence NextAdvisor is not a licensed insurance company, agency or broker and we do not sell, solicit or negotiate insurance. Our content provides summaries of insurance providers and/or products that may not include...

15 Best Enterprise CRM Software in 2022

There are a lot of moving parts involved in getting leads through the enterprise sales process, including: Tracking leads through the pipeline Measuring each SDRs productivity to ensure you’re on track to meet quota every month...

Best CRM Software and Tools for 2022

Top 10 CRM Software Recommendations With mission-critical functionality, it’s clear why customer relationship management software (CRM) has become one of the most widely-adopted solutions in business IT. By 2025, CRM is projected to hit more...

The Best CRM Software Systems for 2022

This ultimate best CRM software guide is for serious marketing professionals, sales teams, and business owners. Customer relationships are essential to the success of your brand. Without the right connection to your audience, you...

The best CRM software in 2022

Customer relationship management (CRM) software has come a long way in the 15 or so years since I started using it. Today’s CRMs are incredibly versatile, and because of strong competition, have remained a relatively...

lên đầu trang